اشعار حافظ http://hafezz.mihanblog.com 2018-01-22T10:15:17+01:00 text/html 2015-08-27T20:49:48+01:00 hafezz.mihanblog.com . . /. http://hafezz.mihanblog.com/post/97 <h2 style="padding: 0px; margin: 15px 15px 10px 0px; width: 480px; height: 25px; float: right; font-stretch: normal; font-size: 11px;"><a href="http://www.parsnaz.ir/tnvmndtryn-images-is-collectively-the-worlds-trees.html" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 153); outline: 0px;">تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا</a></h2><div class="publicdate" style="padding: 0px; margin: 5px 15px 0px 0px; width: 480px; height: 25px; float: right; font-stretch: normal;">مجموعه :&nbsp;<a href="http://www.parsnaz.ir/news_cats_241.html" class="catss" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 153); outline: 0px;">عکسهای طبیعت</a></div><div class="textareaBody" style="padding: 0px; margin: 0px 25px 0px 0px; width: 480px; float: right; display: table; font-stretch: normal; font-size: 13px; font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><p class="thumb" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://www.parsnaz.ir/news_cats_241.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 153); outline: 0px;"><img src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/08/1719117965.jpg" alt="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" title="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" style="padding: 3px; margin: 13px auto 12px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; text-align: center; display: block; background: rgb(251, 251, 251);"></a></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;">وبسایت تابناک باتو: تصور کنید که از روز تولدتان قرن ها، از زمان شروع اندازه گیری زمان توسط بابلی ها گذشته باشد. نه تنها در آن زمان زنده بوده باشید، بلکه عمرتان در تمام طول پیشرفت امپراتوری های یونان و روم و ظهور دین های بزرگی مانند اسلام و مسیحیت و تا دنیای امروز، ادامه داشته باشد. این درخت ها همه ی وقایع تاریخی را می دانند!</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 128, 128);">1. متوسلاه (Methuselah)</span></strong></p><div align="center" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><div style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://www.parsnaz.ir/news_cats_241.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 153); outline: 0px;"><img class="aligncenter" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/08/1038565075-parsnaz-ir.jpg" title="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" alt="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" style="padding: 3px; margin: 5px auto; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; text-align: center; display: block; background: rgb(251, 251, 251);"></a></div></div><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;">&nbsp;قدیمی ترین درخت دنیا به نام متوسلاه، یک کاج 4800 ساله، واقع در دره ی متوسلاه، نوادای آمریکا است. بله، این درخت رسما قدیمی ترین درخت دنیاست. یک درخت قدیمی تر از این به نام پرومتئوس وجود داشت که در سال ۱۹۶۴ توسط یک محقق و طی شرایط بحث برانگیز، بریده شد.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 128, 128);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;">2. سرو ابرکوه (Sarv-e-Abarkooh)</strong></span></p><div align="center" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><div style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://www.parsnaz.ir/news_cats_241.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 153); outline: 0px;"><img class="aligncenter" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/08/1866835878-parsnaz-ir.jpg" title="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" alt="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" style="padding: 3px; margin: 5px auto; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; text-align: center; display: block; background: rgb(251, 251, 251);"></a></div></div><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;">سرو ابرکوه 4000 ساله است و در ابرکوه استان یزد، ایران قرار دارد. این درخت که یکی از آثار طبیعی ملی ایران است و در قلب تمام ایرانیان جای بخصوصی دارد، یکی از پیرترین موجودات زنده دنیاست. محیط تنهٔ این درخت در روی زمین یازده و نیم متر است و بلندای آن بین ۲۵ تا ۲۸ متر برآورد شده است.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;">حمدالله مستوفی در کتاب نزهت القلوب که در سال ۷۴۰ قمری تألیف شده درباره ابرکوه می نویسد: “در آنجا سروی است که در جهان شهرتی عظیم دارد…”. دانشمند روس الکساندروف، عمر سرو ابرکوه را بیش از 4000 سال می داند. برخی از افسانه ها، کاشتن آنرا به زرتشت نسبت می دهند و برخی نیز به یافث (پسر نوح).</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 128, 128);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;">3. سرخدار لانگرنیو (Llangernyw Yew)</strong></span></p><div align="center" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><div style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://www.parsnaz.ir/news_cats_241.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 153); outline: 0px;"><img class="aligncenter" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/08/1524788002-parsnaz-ir.jpg" title="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" alt="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" style="padding: 3px; margin: 5px auto; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; text-align: center; display: block; background: rgb(251, 251, 251);"></a></div></div><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;">یکی دیگر از نمونه های زندگی باستان، درخت لانگرنیو ییو در ولز است. درختان سرخدار به تقارن و ارتفاع مشهورند، اما این درخت یک نمونه ی بسیار عجیب این گونه است.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 128, 128);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;">4. الرکه (Alerce)</strong></span></p><div align="center" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><div style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://www.parsnaz.ir/news_cats_241.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 153); outline: 0px;"><img class="aligncenter" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/08/156488649-parsnaz-ir.jpg" title="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" alt="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" style="padding: 3px; margin: 5px auto; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; text-align: center; display: block; background: rgb(251, 251, 251);"></a></div></div><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;">درخت دیگر که گفته می شود به دلیل باقی مانده های فسیلی، نزدیک ۳۵ میلیون سال سن داشته باشد (قدیمی ترین درخت دنیا 3600 سال عمر دارد)، سرو پاتاگونیایی است که به نام الرکه نیز شناخته می شود. این درخت به قدری برای اهالی شیلی ارزشمند است که از ورقه های بریده از این درخت به جای پول استفاده می کردند.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 128, 128);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;">5. سناتور (The Senator)</strong></span></p><div align="center" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><div style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://www.parsnaz.ir/news_cats_241.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 153); outline: 0px;"><img class="aligncenter" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/08/2137920035-parsnaz-ir.jpg" title="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" alt="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" style="padding: 3px; margin: 5px auto; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; text-align: center; display: block; background: rgb(251, 251, 251);"></a></div></div><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;">سن این سرو طاس که سناتور نام دارد و در فلوریدای آمریکا قرار دارد، 3400 تا 3500 سال تخمین رده می شود؛ پنجمین درخت قدیمی دنیا! طی یک نظر سنجی توسط جامعه ی ملی درخت آمریکا، در سال ۲۰۰۶ حجم درخت را حدود ۱۴۴ متر مکعب تخمین زد که این به درخت مقام بزرگترین در نوع خود در آمریکا و هر گونه ی دیگر در حاشیه ی رود می سی سی پی را اعطا نمود.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 128, 128);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;">6. پدرسالار (Patriarch)</strong></span></p><div align="center" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><div style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://www.parsnaz.ir/news_cats_241.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 153); outline: 0px;"><img class="aligncenter" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/08/352978745-parsnaz-ir.jpg" title="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" alt="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" style="padding: 3px; margin: 5px auto; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; text-align: center; display: block; background: rgb(251, 251, 251);"></a></div></div><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;">یکی دیگر از مقیمان آمریکای جنوبی “پاتریارکا د فلورستا” (Patriarca de Florestas) برزیل است. تصور می شود این درخت که یکی از بزرگترین درختان جنگل آتلانتیک است، حداقل 3000 ساله باشد، و به حتم قدیمی ترین درخت برگریز قاره است.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 128, 128);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;">7. الیشون (Alyshun)</strong></span></p><div align="center" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><div style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://www.parsnaz.ir/news_cats_241.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 153); outline: 0px;"><img class="aligncenter" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/08/506035080-parsnaz-ir.jpg" title="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" alt="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" style="padding: 3px; margin: 5px auto; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; text-align: center; display: block; background: rgb(251, 251, 251);"></a></div></div><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;">جای تاسف است که درخت مقدس الیشون تایوان، که اعتقاد به 3000 ساله بودنش است، در یکم ژوئیه ی ۱۹۹۷ به دلیل یک طوفان شدید، شکست. این درختان رشد آهسته ای اما عمر بسیار طولانی دارند که در نهایتا با قطر ساقه ی تا ۷ متر، به ۵۵ تا ۶۰ متر می رسند. این درخت به خصوص برای بودایی های محلی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 128, 128);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;">8. بلوط قدیمی (Old Chestnut)</strong></span></p><div align="center" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><div style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://www.parsnaz.ir/news_cats_241.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 153); outline: 0px;"><img class="aligncenter" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/08/674950382-parsnaz-ir.jpg" title="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" alt="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" style="padding: 3px; margin: 5px auto; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; text-align: center; display: block; background: rgb(251, 251, 251);"></a></div></div><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;">قدیمی ترین درخت بلوط دنیا (که به نام “درخت ۱۰۰ اسب” شناخته می شود)، را می توان در سن د آلفیو و در دامنه کوه اتنا (Etna) در سیسیل یافت می شود. بدون شک در نوع خود، این بزرگترین درختی است که روی زمین است، و احتمال می رود که بین 2000 تا 4000 سال عمر داشته باشد.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 128, 128);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;">9. ژنرال شرمن (General Sherman) بزرگترین موجود زنده</strong></span></p><div align="center" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><div style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://www.parsnaz.ir/news_cats_241.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 153); outline: 0px;"><img class="aligncenter" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/08/1853623161-parsnaz-ir.jpg" title="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" alt="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" style="padding: 3px; margin: 5px auto; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; text-align: center; display: block; background: rgb(251, 251, 251);"></a></div></div><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;">یکی از جوان ترین این درختان باستانی ، “ژنرال شرمن” نام دارد، که یک سکویای عظیم با ۸۳ متر طول و محیط پایه ی تنه ۳۱ متر است. این درخت را می توان در پارک ملی سکویا یافت. حجم تنه ی این درخت در سال ۲۰۰۲ مقدار ۱۴۸۷ متر مکعب اندازه گیری شد و از نظر حجم چوب بزرگترین درخت دنیا شناخته شده است. عمر آن نیز بین 2300 تا 2700 سال تخمین زده شده است.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 128, 128);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;">10. ژومون سوگی (Jhomon sugi)</strong></span></p><div align="center" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><div style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://www.parsnaz.ir/news_cats_241.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 153); outline: 0px;"><img class="aligncenter" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/08/1188929096-parsnaz-ir.jpg" title="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" alt="تصاویر تنومندترین درخت های جهان در یکجا" style="padding: 3px; margin: 5px auto; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; text-align: center; display: block; background: rgb(251, 251, 251);"></a></div></div><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;">در نهایت به جوانترین گروه میرسیم، با اینکه این امر را واقعا نمی توان مطرح کرد، چرا که مرکز تنه به قدری پوسیده است که نمی توان از آن یک تصویر واقعی تهیه کرد. درخت ژومونسوگی از یاکوشیمای ژاپن، می تواند به جوانی 2170 سال و یا مسنی 7200 سال (که آن را تبدیل به کهنسال ترین این مجموعه می سازد) باشد. مطمئنا زمان زیادی از تولد این درخت با دور ۴/۱۶ متر می گذرد.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</p></div> text/html 2015-08-27T20:43:52+01:00 hafezz.mihanblog.com . . آیا نان ما حلال است؟ http://hafezz.mihanblog.com/post/95 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">در آیه سوم سوره بقره، مسائل اقتصادی بعد از</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;عبادت خداوند، ‌از مهم‌ترین وظایف هر انسانی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;مطرح شده است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">موضوعات اقتصادی و مالی و چگونگی كسب درآمد</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;مسلمانان است؛ مثلا یكی از اصلی‌ترین اتفاقاتی كه</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;درآمد و حقوق ما را دچار شبهه می‌كند، غش در</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;معامله است كه یك تعریف یك خطی كاملا مشخص&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">و بدون اما و اگر دارد؛ «یعنی انسان عیب جنسی را</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;كه می‌خواهد بفروشد، پنهان كرده، آن</font><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-large;">&nbsp;را به‌صورت</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-large;">یك جنس خوب به مشتری عرضه كند». این موضوع</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-large;">&nbsp;در اسلام آنقدر اهمیت دارد كه&nbsp;</span><a href="http://www.hamshahrionline.ir/details/85880" style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-large; box-sizing: border-box; color: rgb(153, 204, 0); text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: initial;">پیامبر(ص)</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-large;">فرموده‌اند: «هر كسی با مسلمانی در معامله تقلب كند،</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-large;">&nbsp;از ما نیست». حالا این تقلب می‌تواند هر چیزی باشد</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-large;">&nbsp;كه من به‌عنوان فروشنده می‌دانسته‌ام حقیقت ندارد</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-large;">&nbsp;و فقط برای فروختن كالایم مجبور به این كار و یا&nbsp;</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-large;">گفتن این حرف دروغ شده‌ام.</span></p><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><font size="5" face="Mihan-Koodak">بازاری‌ها حواسشان باشد</font></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">مشهور‌ترینش شاید میوه‌فروشی باشد كه میوه‌های&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">خوب را روی میوه‌های خرابش بچیند و اجازه سوا</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;كردن هم به مشتری‌هایش ندهد؛ وقتی كسی میوه‌</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">های خوبش را نشانمان می‌دهد و در خانه هرچه از&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">كیسه در می‌آوریم میوه‌های پلاسیده است، یعنی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;فروشنده در فروختن كالایش به ما تقلب كرده است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;پارچه‌فروش، قسمت كوچكی از پارچه‌اش را كه</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;آسیب‌دیده رفو كند و به مشتری‌اش نگوید و بخواهد</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;پارچه‌اش را به‌عنوان جنس درجه یك بفروشد.&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">اصلا همین آبمیوه‌فروشی‌هایی كه سرشان در تابستان&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">حسابی شلوغ است و مشتری‌های خوبی دارند؛ اگر&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">كسی به آنها سفارش آب‌پرتقال طبیعی بدهد و آنها</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;كمی اسانس پرتقال هم اضافه كنند، در معامله‌شان&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">غش كرده‌اند. البته این موضوع همیشه درباره فروش</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;جنس‌های بی‌كیفیت به‌جای جنس‌های درجه یك&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">نیست. هر دروغی در فروختن جنس، به غش در&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">معامله برمی‌گردد؛ مثلا شما پنیر درجه‌یك و خوبی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;داشته باشید كه در تهران تولید شده باشد اما به‌عنوان</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;پنیر محلات آن را به مشتری بفروشید. كیفیت پنیر&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">فروخته شده شما بد نیست اما پنیر محلات نیست.&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">گران دادن بیش از حد جنسی، كم‌فروشی، صداقت&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">نداشتن درباره آن كالا، پنهان كردن عیبش و هر</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">چیزی كه باعث ضرر زدن به مشتری شود، غش&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(221, 220, 216); line-height: 22px; background-color: rgb(43, 52, 61);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">در معامله محسوب می‌شود.</font></p> text/html 2015-03-06T21:37:05+01:00 hafezz.mihanblog.com . . اشعار انتظار http://hafezz.mihanblog.com/post/93 <font size="4" color="#ffff99"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">مقدمه موفقیت در زمینه شعر مهدوی آشنایی با دنیای&nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">انتظار می باشد و در&nbsp;</span></b></font><div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ffff99"><b>این صورت است که شعر این شاعرات با اقبال عمومی مواجه شده و اگر از</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ffff99"><b>&nbsp;درون مایه و قلب یک منتظر واقعی نشات گرفته باشد ، مطمئنا ماندگار خواهد بود .</b></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ffff99"><b>موضوع انتظار موضوعی فرا مذهبی بوده و به جریان و مکتب خاصی اختصاص</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ffff99"><b>&nbsp;ندارد و نه تنها کسانی که به مکتب و شرع مقدس اسلام قائلند ، بلکه تمامی&nbsp;</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ffff99"><b>انسان های آزاده ، در هر نقطه دنیا به نوعی با شاخصه های مربوط به فرهنگ&nbsp;</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ffff99"><b>و دین خود منتظر هستند و موضوع انتظار در ادبیات آنها ریشه دوانده است .</b></font></div></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.bia2online.ir/sms/wp-content/uploads/20150217/Ya-Mahdi-Adrekni-www.smsiran.royablog.com_2.jpg" alt=""></div> </div> text/html 2013-12-11T17:49:54+01:00 hafezz.mihanblog.com . . . http://hafezz.mihanblog.com/post/36 <br><div style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img src="http://s5.picofile.com/file/8102381618/moharram2_500.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp;</div><div><div style="text-align: justify;"><br></div></div>